Poniżej prezentujemy Państwu szczegółową procedurę transakcyjną w imporcie bezpośrednim (krok po kroku). Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe, poświęcone różnym praktycznym aspektom transakcji importowych gwarantuje Państwu osiągnięcie możliwie najbardziej korzystnych warunków transakcji.

Krok 1. Letter Of Intent – LOI

Kupujący wystawia i wysyła Sprzedającemu list intencyjny (Letter Of Intent – LOI) zawierający wyraźny zamiar nabycia towaru.

Krok 2. Full Corporate Offer - FCO

Sprzedający wystawia i przesyła Kupującemu pełną ofertę sprzedaży (Full Corporate Offer – FCO), którą Kupujący po jej zaakceptowaniu (podpis i pieczęć) odsyła Sprzedającemu.

Krok 3. Irrevocable Corporate Purchase Order - ICPO

Kupujący na podstawie otrzymanej oferty (FCO) sporządza zamówienie kupna towaru (Irrevocable Corporate Purchase Order – ICPO) i wraz z oświadczeniem banku (w którym ma rachunek), że dysponuje kwotą niezbędną dla dokonania zapłaty za towar – przesyła Sprzedającemu.

Krok 4. Draft Contract
Krok 5. Draft of Documentary Letter of Credit (non – operative)
Krok 6. Draft of Performance Bond / Guarantee

Sprzedający sporządza projekt kontraktu oraz projekt akredytywy ewentualnie projekt gwarancji dobrego wykonania umowy i przesyła do podpisu Kupującemu.

Krok 7. Proof Of Funds - POF
Krok 8. Proof Of Product - POP

W zamian za dowód posiadania środków finansowych na zapłatę (Proof Of Funds), Sprzedający przekazuje Kupującemu dowód posiadania towaru (Proof Of Product – POP)

Krok 9. Zapłata za towar

Zgodnie z ustaleniami kontraktu w zamian za dostawę towaru udowodnioną wymaganymi dokumentami następuje zapłata z banku, który uruchomił akredytywę dokumentową, bądź z banku, który ją negocjował lub potwierdził.

Należy pamiętać, że każdy z dokumentów transakcyjnych ma charakter specyficzny i musi być indywidualnie przygotowany dla konkretnej transakcji handlowej.

Stosowanie wzorców publikowanych w Internecie, może więc okazać się dla korzystających z tego rozwiązania bardzo ryzykowne. Ponadto przedkładanie fałszywych dokumentów lub oświadczeń o posiadaniu towaru bądź zdolności finansowej, które de facto nie istnieją jest obecnie ścigane na drodze międzynarodowej, po zgłoszeniu danego przypadku oszustwa bądź oświadczenia nieprawdy do:

  • ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej),
  • Europejskiego Banku Centralnego,
  • Interpolu,
  • Centralnej Agencji Wywiadowczej USA (CIA),
  • Federalnego Biura Śledczego USA (FBI).

Instytucje te zawarły bowiem porozumienie w sprawie ścigania takich przestępstw i wykluczania firm je popełniających z międzynarodowego obrotu towarowego.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search