Incoterms 2010®

Globalna gospodarka umożliwia prowadzenie działalności biznesowej w zakresie znacznie szerszym niż kiedykolwiek przedtem, otwierając jej dostęp do rynków całego świata.

Towary sprzedawane są w coraz większej liczbie krajów, w coraz większych ilościach i w coraz szerszym asortymencie. Lecz tak jak wzrasta wolumen oraz kompleksowość globalnej sprzedaży, tak również wzrasta możliwość popełniania błędów i prowadzenia kosztownych sporów, jeśli kontrakty handlowe nie są w odpowiedni sposób opracowane.

Od chwili pojawienia się reguł Incoterms (Międzynarodowych wykładni terminów handlowych) opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) i opublikowanych w 1936 r., ten globalnie akceptowany standard kontraktowy był regularnie modyfikowany w miarę postępującego rozwoju handlu światowego (w 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 i 2010).

Celem „Incoterms” było stworzenie zestawu międzynarodowych reguł umożliwiających interpretację terminów handlowych w zagranicznym obrocie towarowym, które były powszechnie stosowane. Tym samym wyeliminowano niejasności interpretacyjne tych terminów w praktyce różnych krajów lub przynajmniej w istotny sposób je ograniczono, po to by terminy te były jednolicie zrozumiałe.

Reguły Incoterms stały się, więc najbardziej znanym w świecie narzędziem w realizacji transakcji importowo – eksportowych. Są one powszechnym i zasadniczym elementem każdego kontraktu importowego lub eksportowego zawieranego przy sprzedaży towarów. Oznacza to, że Incoterms są stosowane w niezliczonych transakcjach handlowych zawieranych każdego dnia, w każdym kraju.

Najnowsza aktualizacja reguł Incoterms (Incoterms 2010 ®) uwzględniła fakt stałego rozszerzania się stref bezcłowych, wzrostu wykorzystania środków elektronicznej łączności w transakcjach handlowych, a także narastający problem bezpieczeństwa obrotu towarowego oraz zmian w praktykach transportowych.

Incoterms 2010 ® zaktualizowały i dokonały konsolidacji reguł na „dostarczenie” (grupa D – przybycie) zmniejszając tym samym ogólną liczbę reguł z 13 do 11 i oferując prostszą oraz czytelniejszą interpretację wszystkich reguł.

Klasyfikacja Incoterms 2010 ® jest więc następująca:

  1. Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

EXW    Z zakładu

FCA     Franco przewoźnik

CPT     Przewoźne opłacone do

CIP      Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do

DAT     Dostarczone do terminalu

DAP     Dostarczone do miejsca

DDP     Dostarczone cło opłacone

  1. Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

FAS      Franco wzdłuż burty statku

FOB     Franco statek

CFR     Koszt i fracht

CIF       Koszt, ubezpieczenie i fracht

Pierwsza kategoria obejmuje siedem reguł Incoterms 2010 ®, które mogą być stosowane niezależnie od wybranej gałęzi transportu i niezależnie, czy zastosowanie będzie miała jedna lub więcej gałęzi transportu. Mogą one być stosowane również wówczas, gdy transport morski w ogóle nie występuje. Należy jednak pamiętać, że reguły te mogą być stosowane również w tych przypadkach, gdy statek jest wykorzystywany tylko do części przewozu.

W drugiej kategorii reguł Incoterms 2010 ®, punkt dostawy oraz miejsce, do którego towary są przewożone z przeznaczeniem dla kupującego, w obu przypadkach są portami, stąd nazwa tej kategorii reguły „morskie i wodne śródlądowe”. W trzech ostatnich regułach Incoterms (FOB, CFR i CIF) pominięte zostały wszelkie wzmianki odnoszące się do nadburcia statku, jako punktu dostawy, bowiem w aktualnej interpretacji miejscem dostawy jest „pokład statku”. Odzwierciedla to współczesną rzeczywistość handlową i pozwala uniknąć przestarzałego wyobrażenia o ryzyku kołysania się tam i z powrotem wyimaginowanej pionowej liny.

Należy zauważyć, że reguły Incoterms są tradycyjnie wykorzystywane w międzynarodowych umowach sprzedaży, gdzie towary przekraczają granice krajów. Jednakże w wielu rejonach świata bloki handlowe jak Unia Europejska, Północno – Amerykańska Strefa Wolnego Handlu, Środkowo – Amerykańska Strefa Wolnego Handlu, itd., doprowadziły do zmniejszenia znaczenia formalności granicznych między różnymi krajami. W następstwie tych okoliczności w podtytule reguł Incoterms 2010 ® oficjalnie uznano, że nadają się one do stosowania zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych umowach sprzedaży. W rezultacie takiego podejścia, reguły Incoterms 2010 ® w wielu miejscach zawierają jasne stwierdzenie, że obowiązek dokonania formalności eksportowych lub importowych występuje tylko wówczas, gdy mają one zastosowanie.

Ogólnie mówiąc reguły Incoterms są warunkami, standardami i zwyczajami handlowymi czysto kontraktowymi i/lub zasadami „międzynarodowego prawa kupieckiego” (lex mercatoria).

Oferujemy pełne doradztwo w następującym zakresie:

  • dokonania prawidłowego wyboru bazy dostawy odpowiadającej innym warunkom kontraktu sprzedaży/kupna,
  • przeprowadzenia w sposób prawidłowy wstępnej kalkulacji eksportowej lub importowej w aspekcie kosztowym,
  • dokonania właściwego wyboru gałęzi transportu, odpowiedniej do ustalonej bazy dostawy,
  • dokonanie prawidłowej oceny ryzyka w ramach danej bazy dostawy.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search