SZKOLENIE INCOTERMS 2020

Incoterms®2020 Międzynarodowe reguły handlowe w praktyce obrotu towarowego

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Omówienie istoty i znaczenia reguł Incoterms w handlu i transporcie.
 2. Przedstawienie zasadniczych różnic pomiędzy wersją Incoterms®2020a poprzednią Incoterms®
 3. Podstawowe zasady korzystania z reguł Incoterms®2020.
 4. Główne cechy wprowadzonych zmian.
 5. Ogólne zasady interpretacji obowiązków stron umowy handlowej.
 6. Szczegółowa analiza obowiązków sprzedającego i kupującego w przypadku każdej z reguł Incoterms®2020.
 7. Analiza reguł Incoterms®2020 według sposobu i gałęzi transportu.
 8. Kryteria wyboru formuły handlowej według Incoterms®2020.
 9. Ewentualne modyfikacje reguł Incoterms®2020.
 10. Obrót wewnątrzwspólnotowy, odprawy celne i ubezpieczenie towarów w transporcie.
 11. Incoterms®2020 a dokumenty handlowe.
 12. Najczęstsza błędy w praktyce posługiwania się regułami Incoterms.
 13. Ćwiczenia praktyczne w zakresie stosowania formuł Incoterms®2020.
 14. Analiza przypadków studialnych w kontekście najbardziej charakterystycznych reguł Incoterms®2020.
 15. Test sprawdzający uzyskaną wiedzę.
CEL SZKOLENIA I JEGO ADRESACI

Reguły Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) są przeznaczone do stosowania zarówno w międzynarodowych jak i krajowych warunkach handlowych. Są zarazem wyjątkowym światowym standardem ułatwiającym i umożliwiającym podmiotom z różnych krajów skutecznie zawierać i realizować transakcje handlowe w skali globalnej.

Reguły określają zakres i charakter odpowiedzialności:

 • Bezpośredniej – stron umowy handlowej tj. sprzedających i kupujących oraz odpowiednio eksporterów i importerów.
 • Pośredniej – podmiotów realizujących czynności związane z wykonaniem warunków umowy handlowej, na zlecenie głównych stron umowy, o których mowa wyżej.

Podmioty te to spedytorzy, przewoźnicy, pośrednicy handlowi i frachtowi, załadowcy / przeładowcy / wyładowcy, logistycy, ubezpieczyciele, operatorzy portowi, organy celne i podatkowe (VAT), kontrolerzy ilości i jakości towarów, agenci celni a także bankowcy (akredytywy, gwarancje).

Jak widać zakres adresatów szkolenia jest bardzo szeroki z powodu obowiązków ciążących na podmiotach zawierających i realizujących umowy handlowe na podstawie przyjętej bazy dostawy (reguł Incoterms).

Reguły Incoterms obowiązują od ponad 80 lat.

Pierwsza wersja pochodziła z 1936 r., a kolejne nowelizacje z 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010. Aktualna nowelizacja Incoterms®2020 jest, więc ósmą z kolei.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r., będzie obowiązywała wykładnia reguł handlowych zawartych w Incoterms®2020. Dlatego też dokładna i szczegółowa interpretacja obowiązków sprzedającego i kupującego ma tak istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowości zawierania i realizacji umowy handlowej tak w obrocie międzynarodowym jak i krajowym.

Uczestnicy szkolenia zostaną w związku z tym zapoznani ze wszystkimi aspektami obowiązków poszczególnych reguł Incoterms®2020, zasad dokonywania prawidłowego wyboru reguły handlowej i konsekwencji podjęcia błędnej decyzji w jej wyborze.

Analiza obowiązków opisanych w zbiorze reguł Incoterms®2020 będzie realizowana w formie praktycznych ćwiczeń, testów oraz wybranych przypadków studialnych.

Konkretne zagadnienia zostały zaprezentowane w programie jednodniowego szkolenia.

NOWA KSIĄŻKA INCOTERMS 2020


Szczegółowa analiza porównawcza obowiązków stron: sprzedającego/ kupującego, w ramach obecnej oraz nowej wersji reguł handlowych, wraz z konkretnymi przykładami ich stosowania w praktyce handlowej. Wymieniona publikacja ukaże się w grudniu 2019 r.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dr Andrzej Blajer jest ekspertem w dziedzinie handlu międzynarodowego, wykładowcą w wielu uczelniach wyższych, m.in. z zakresu problematyki zarządzania i marketingu międzynarodowego, finansów i rozliczeń międzynarodowych, zagadnień celno podatkowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, wspólnej polityki handlowej UE, itp.

Od 1995 r. przeprowadził sto kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń z zagadnień dotyczących sposobów zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym zwłaszcza za pośrednictwem akredytyw dokumentowych, prawidłowości sporządzania dokumentacji transakcyjnej i handlowej, finansowania transakcji, spedycji i transportu,

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń wewnętrznych Incoterms 2020. Program szkolenia i jego formuła może zostać dostosowana do Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search