Incoterms®2020 – fundamentalne zasady

 In Incoterms, Incoterms 2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r., wejdzie w życie kolejna ósma już rewizja wykładni reguł handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej.

Reguły te stosowane są od 1936 r., czyli ponad 80 lat. Wersja dotychczasowa, czyli Incoterms®2010 rozszerzyła stosowalność tych reguł, obejmując nimi nie tylko międzynarodowe, ale również krajowe warunki handlowe.

Obecna wersja zastrzegła ponadto logo Incoterms® tak by było ono kojarzone wyłącznie z International Chamber of Commerce (ICC).

Co właściwie oznacza ów skrót? Spróbujmy go, zatem rozwinąć: In (International) Co (Commercial) terms, czyli międzynarodowe warunki (reguły) handlowe.

Stanowią one swoistą kodyfikację praktyk handlu międzynarodowego (a obecnie również krajowego), pozwalającą podmiotom działającym w tym obszarze a jednocześnie należącym do różnych systemów ekonomicznych i prawnych, skutecznie porozumiewać się w kontekście interpretacji obowiązków ciążących na stronach umowy handlowej, tj. sprzedającym i kupującym. Można zatem zauważyć, że reguły Incoterms są swoistym handlowym esperanto.

Celem niniejszego artykułu jest jedynie zwrócenie uwagi na pewne najbardziej charakterystyczne cechy reguł Incoterms odnosząc się do:

 • pełnionej przez nie funkcji,
 • ogólnych celów,
 • specyfiki ich charakteru,
 • warunków wyboru reguły ze zbioru Incoterms®2020,
 • określonych wymogów formalnych, itp.

Spróbujmy pokrótce przybliżyć istotę powyższych kwestii.

 1. Reguły Incoterms spełniają podwójną funkcję:
  • Funkcję ułatwiającą identyfikację różnych typów sprzedaży towarów, w sposób prowadzący do tworzenia wspólnych koncepcji warunków handlowych;
  • Funkcję harmonizującą wzajemne prawa i zobowiązania w odniesieniu do takich aspektów jak:
   – dostawa: gdzie, – kiedy, – jak?
   – przejście ryzyka ze sprzedającego na kupującego,
   – podział kosztów związanych z dostawą, w relacji sprzedający – kupujący.
 1. Ogólne cele reguł Incoterms to przede wszystkim:
  • Ustanowienie akceptowanych w skali globalnej reguł dla jednolitej interpretacji warunków w krajowych i międzynarodowych umowach handlowych,
  • Unikanie nieporozumień, jako rezultat różnych praktyk handlowych.
 1. Specyfika charakteru reguł Incoterms:
  • Reguły wiążą jedynie strony umowy sprzedaży – kupna towarów, lecz nie usług,
  • Incoterms nie stanowią pełnej umowy sprzedaży,
  • Incoterms wskazują stronom umowy sprzedaży towarów tylko niektóre obowiązki jak:
   obowiązek zawarcia umowy przewozu i/lub zawarcia umowy ubezpieczenia towaru,
   obowiązek wykonania dostawy towaru do oznaczonego miejsca i ponoszenia jej kosztów oraz ryzyka, itd.
  • Incoterms nie zawierają żadnych wskazówek dotyczących ceny i sposobu jej zapłaty.
  • Incoterms nie dotyczą takich aspektów jak:
   przeniesienie własności towaru,
   skutki naruszenia umowy.
UWAGA!
 1. Problemy wskazane w dwóch ostatnich punktach są rozstrzygane na podstawie wyraźnych postanowień w umowie sprzedaży – kupna towaru albo prawa właściwego dla umowy.
 2. Obligatoryjne przepisy miejscowego prawa mogą unieważnić każdy aspekt umowy sprzedaży, łącznie z wybraną regułą Incoterms®
 3. Incoterms®2020 nie odnoszą się do umów o przewóz towarów lub innych umów związanych z transportem (umowa spedycji, składowania, załadunku/rozładunku, kontroli ilości i jakości towaru, itp.).
 4. Incoterms®2020 nie mają charakteru obligatoryjnego, lecz mogą być stosowane fakultatywnie jak wszystkie poprzednie edycje reguł. Oznacza to możliwość ich modyfikowania (przez dodanie lub ujęcie jakiegoś obowiązku danej stronie umowy), pod warunkiem, że musi to być wyraźnie określone w umowie handlowej.
 5. Należy pamiętać, że priorytet w wyborze bazy dostawy towaru przypisany jest stronom umowy: sprzedającemu i kupującemu, które mogą ją określić według swojego uznania.

Oznacza to pierwszeństwo, tego rozwiązania nad wszelkimi międzynarodowymi i krajowymi zbiorami reguł dotyczących wyboru bazy dostawy. Wspomniane zbiory mają być jedynie pomocą dla stron umowy w uniknięciu poważnych w skutkach błędów będących rezultatem podjęcia przez strony niewłaściwej decyzji w zakresie określenia bazy dostawy.

 1. Warunki wyboru reguł ze zbioru Incoterms®2020
  • Reguła musi być odpowiednia dla towaru.
  • Reguła musi być odpowiednia dla środka transportu towaru.
  • Wybór reguły może być uzależniony od zamiaru nałożenia dodatkowych obowiązków na którąś ze stron umowy (np. dodatkowego ubezpieczenia lub rozszerzenia jego zakresu w przypadku reguł CIP i CIF).
  • Wybór formuły może być uzależniony od zwyczajów bądź przepisów specyficznych dla określonego w umowie miejsca lub portu dostawy.
 1. Wymogi formalne dla reguł Incoterms®2020
  Włączanie konkretnej reguły ze zbioru Incoterms®2020 do umowy sprzedaży towaru wymaga:

  • Ogólnie – dokonania czytelnego zapisu w umowie sprzedaży poprzez użycie takiego sformułowania jak:
   „wybrana reguła Incoterms włącznie z wymienionym miejscem dostawy i dokonaniem określenia Incoterms®2020”, np.:
   CPT Katowice, Poland, Incoterms®2020.
  • Szczegółowo – określenia możliwie jak najdokładniej, miejsca lub portu (morskiego, śródlądowego lub lotniczego) wykonania dostawy w formie przykładowych zapisów:
   – DAP 8125 Zollikerberg Berlin 1, GERMANY Incoterms®2020,
   – CIP DCT 2 Port of Gdańsk, POLAND Incoterms®2020,
   – CPT Zakład ABC, ul. Wiązowa 7/11, Katowice, POLAND Incoterms®2020,
   – FOB Kai 7 Port of Hamburg, GERMANY Incoterms®2020,
   – FCA La Guardia Airport N.Y., USA Incoterms®2020.

 

Nowa Książka Incoterms Renanconsulitng

Szczegółowa analiza porównawcza obowiązków stron: sprzedającego/kupującego, w ramach obecnej oraz nowej wersji reguł handlowych, wraz z konkretnymi przykładami ich stosowania w praktyce handlowej, zostanie przedstawiona w formie publikacji książkowej: „Międzynarodowe/krajowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania” Wymieniona publikacja ukaże się na początku 2020 r. Szczegóły już wkrótce!

W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i artykułami dotyczącymi nowej wersji Incoterms®2020.
Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search