Globalizacja według Obamy

Czym właściwie jest globalizacja? Jak słusznie zauważył J.A. Scholte „globalizacja wyłania się dla całkiem szerokiej opinii świata jako jedno z pojęć definiujących schyłek dwudziestowiecznej [...]