Akredytywa jest instrumentem finansowym, która pozwala na elastyczne stosowanie w zasadzie w każdej gałęzi produkcyjnej przemysłu, jak również w usługach i transporcie. Jest produktem uniwersalnym podlegającym jednolitym przepisom obowiązującym na całym świecie.

Akredytywa jest najkorzystniejszą dla obu stron transakcji handlowej (sprzedającego i kupującego) formą zabezpieczenia i realizacji zapłaty w handlu zagranicznym i krajowym. Służy do rozliczania należności za dostarczony towar lub wykonanie usługi między sprzedawcą i nabywcą. Jest korzystną formą zabezpieczenia płatności, gdyż za zapłatę odpowiada bank.

Akredytywa jest formą rozliczeń, która zabezpiecza przede wszystkim interesy dostawców stąd występuje najczęściej przy kontraktach handlowych z kontrahentami – odbiorcami, którzy są niesolidni lub posiadają wątpliwą płynność finansową.

Akredytywa dokumentowa jest uwarunkowanym zobowiązaniem płatniczym banku, stanowiącym konsekwencję umowy między zleceniodawcą jej otwarcia a bankiem otwierającym o przyjęciu przez bank zobowiązania płatniczego zleceniodawcy w zamian za spełnienie określonych warunków (przedstawienie prawidłowych dokumentów reprezentujących towar lub usługę, które są przedmiotem kontraktu handlowego).

W zależności od miejsca,w którym akredytywa dokumentowa została otwarta (w kraju lub za granicą) rozróżniamy akredytywy importowe i eksportowe.

Akredytywa importowa

Akredytywa importowa (nostro) – to akredytywa, którą otwiera bank polski na zlecenie swojego krajowego klienta (importera zagranicznych towarów), a która jest wystawiona na rzecz zagranicznego dostawcy importowanego towaru.

Dotyczy ona zatem krajowej transakcji importowej.

Akredytywa importowa zabezpiecza importera przed ryzykiem nieuzasadnionej wypłaty należności eksporterowi oraz daje szerokie możliwości negocjacyjne przy zawieraniu transakcji handlowych. Otwarcie akredytywy dla importera przez bank świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej firmy.

Proponujemy Państwu pełne doradztwo w zakresie:

 • Negocjacji warunków kontraktów i budowanie akredytowego zabezpieczenia
 • Negocjacji z bankiem otwierającym dotyczących zabezpieczenia gotówkowego i bezgotówkowego pod akredytywę
 • Negocjacji z bankiem otwierającym kosztów i prowizji za akredytywę dokumentową
 • Wystawiania wniosków o otwarcie akredytywy dokumentowej na formularzach bankowych
 • Analiza zastrzeżeń w zaprezentowanych dokumentach i ich wpływ na realizację kontraktu
 • Pośrednictwo z bankiem otwierającym akredytywę na każdym etapie realizacji akredytywy
Akredytywa Eksportowa

Akredytywa eksportowa (loro) to akredytywa otwierana w banku polskim przez zagranicznego korespondenta tegoż banku na rzecz krajowego (polskiego) eksportera – dostawcy towaru.

Dotyczy ona polskiej transakcji eksportowej.

Akredytywa eksportowa zabezpiecza eksportera przed ryzykiem odstąpienia importera od umowy handlowej oraz płatność z jej tytułu jest zabezpieczona nieodwołalnym zobowiązaniem banku importera.

Proponujemy Państwu pełne doradztwo w zakresie:

 • Negocjacji warunków kontraktów i budowanie akredytowego zabezpieczenia
 • Negocjacji z bankiem awizującym kosztów i prowizji za akredytywę dokumentową
 • Sprawdzenie akredytywy eksportowej pod kątem jej zgodności i pod kątem warunków kontraktu handlowego
 • Zbudowania dokumentów pod kątem akredytywy eksportowej, UCP600 oraz ISPB745
 • Sprawdzenia dokumentów względem akredytywy eksportowej, UCP600 oraz ISPB745
 • Analizy zasadności wniesionych zastrzeżeń do dokumentów przez bank awizujący/potwierdzający/negocjujący
 • Pośrednictwo z bankiem awizującym akredytywę na każdym etapie realizacji akredytywy
Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search