RenAn Consulting jest firmą doradczą z zakresu problematyki handlu międzynarodowego, która doradza przedsiębiorcom jak mogą najbardziej skutecznie i korzystnie zawierać oraz realizować transakcje eksportowe i importowe. Nasza firma dostarcza praktyczne, wykonalne i konkretne rozwiązania dla wyzwań stojących przed naszymi Klientami, które mogą napotkać w: operacjach handlu zagranicznego, uzyskiwania należności i płatnościach międzynarodowych. Oferujemy bardzo specjalistyczne, precyzyjne rozwiązania, korzystne cenowo i oparte o wysoki poziom wiedzy fachowej, w podejściu do problemu międzynarodowych transakcji handlowych. Nasza firma ponadto opracowuje i przygotowuje rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb naszych Klientów, umożliwiając im osiąganie długookresowych celów w handlu międzynarodowym.

Usługi doradztwa w handlu międzynarodowym

 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (LOI, SCO, FCO, ICPO, BCL, POP, RWA, POF, itp.)
 • Przygotowanie projektów umów kupna – sprzedaży w międzynarodowym obrocie towarowym.
 • Skuteczne zabezpieczenie zobowiązań umownych, warunków płatności, badanie poprawności wystawionej dokumentacji handlowej.
 • Przygotowanie projektów kontraktów handlowych w międzynarodowym handlu tranzytowym.
 • Negocjowanie z bankami wysokości opłat i prowizji związanych z realizowanymi transakcjami.
 • Szczegółowe doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystywania takich form i instrumentów płatności jak: akredytywy i inkasa dokumentowe, weksle własne i trasowane.
 • Doradztwo w zakresie optymalnego zabezpieczenia zobowiązań płatniczych poprzez wykorzystywanie gwarancji bankowych i akredytyw zabezpieczających (standby letter of credit).
 • Przygotowanie projektów komunikatów SWIFT dla różnych płatniczych produktów bankowych.
 • Opracowywanie krótko – i średnioterminowych sposobów finansowania transakcji eksportowych i importowych takich jak: rachunek powierniczy („escrow”), forfaiting, faktoring.

Nasz firma przygotowuje także konkretne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów, uwzględniając w szczególności:

 • Specyfikę i zróżnicowane rodzaje umów w handlu międzynarodowym;
 • Specyfikę zawierania różnych typów kontraktów w handlu międzynarodowym;
 • Analizę międzynarodowych zasad, uregulowań i praktyk jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG), Incoterms®2010, UCP 600, ISP 98, ISBP 681 i ISBP 751, URC 522, USDG 758, itd.
Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search