Poniżej prezentujemy Państwu szczegółową procedurę transakcyjną w eksporcie bezpośrednim (krok po kroku). Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe, poświęcone różnym praktycznym aspektom transakcji eksportowym gwarantuje Państwu osiągnięcie możliwie najbardziej korzystnych warunków transakcji.
Krok 1. Letter Of Intent – LOI

Sprzedający wystawia i wysyła kupującemu list intencyjny (Letter Of Intent – LOI) określający warunki sprzedaży towaru lub Soft Corporate Offer

Krok 2. Soft Corporate Offer

Sprzedający wystawia i wysyła kupującemu ofertę wstępną (Soft Corporate Offer) z propozycją sprzedaży towaru na określonych warunkach

Krok 3. Soft Probe

Sprzedający wystawia i wysyła Kupującemu prośbę o dostarczenie Soft Probe (Bank Coordinates), czyli parametrów banku i rachunku bankowego Kupującego

Krok 4. Bank Comfort Letter – BCL

Sprzedający wystawia i wysyła Kupującemu dokument świadczący o zdolności finansowej Kupującego do nabycia towaru Bank Comfort Letter (BCL) lub Ready, Willing and Able (RWA)

Krok 5. Ready, Willing and Able – RWA

Sprzedający wystawia i wysyła Kupującemu Ready, Willing and Able (RWA) – dokument oświadczający gotowość i chęć nabycia towaru i zdolność do zapłaty (w formacie komunikatu SWIFT MT 799)

Krok 6. Irrevocable Corporate Purchase Order – ICPO

W odpowiedzi Kupujący jeśli jest zainteresowany nabyciem oferowanego towaru wysyła zamówienie (Irrevocable Corporate Purchase Order – ICPO) wraz z wymaganymi dokumentami lub LOI to Purchase

Krok 7. LOI to Purchase

Kupujący jeśli jest zainteresowany nabyciem oferowanego towaru wysyła LOI to Purchase (list intencyjny dotyczący warunków nabycia)

Krok 8. Full Corporate Offer – FCO

Kupujący wysyła prośbę o Full Corporate Offer (FCO) czyli pełną ofertę lub o projekt kontraktu Draft of Contract

Krok 9. Draft of Contract

Kupujący wysyła prośbę o projekt kontraktu Draft of Contract wraz z ewentualnym harmonogramem dostaw, jeśli miałyby być wielokrotne

Krok 10. Proof Of Product – POP

Kupujący wysyła prośbę o bankowy dowód posiadania towaru Proof Of Product (POP)

Krok 11. Proof Of Funds – POF

Sprzedający wysyła Kupującemu FCO lub Draft of Contract i kieruje do swojego banku POP, żądając aby Kupujący dostarczył do swojego banku dowód posiadania wystarczających środków na zapłatę (Proof Of Funds – POF) potwierdzony przez bank Kupującego

Krok 12. Projekt kontraktu lub FCO

Kupujący akceptuje oferowane warunki i podpisuje oraz stempluje otrzymany projekt kontraktu lub FCO parafując wszystkie strony a następnie odsyła go Sprzedającemu w formacie otwartym (Word).

Krok 13. Projekt akredytywy MT 700

Po podpisaniu kontraktu Sprzedający wystawia fakturę pro forma i wysyła ją kupującemu z prośbą np. o otwarcie na jej podstawie akredytywy dokumentowej w banku z listy 50 czołowych banków światowych lub wysyła projekt akredytywy w formacie komunikatu SWIFT MT 700

Krok 14. Standby Letter of Credit – SLC

Jeśli ma zastosowanie inna forma płatności niż akredytywa, wówczas Sprzedający wysyła projekt gwarancji zapłaty należności, np. w formie akredytywy zabezpieczającej (Standby Letter of Credit – SLC), format komunikatu SWIFT MT 760.

Krok 15. Zapłata za towar

W zależności od przyjętej w kontrakcie bazy dostawy z Incoterms®2010 w momencie zakończenia dostawy następuje zapłata za towar w sposób i w terminie uzgodniony w umowie, tj. na ogół po przedłożeniu POP, konosamentu (Bill of Lading) lub innego dokumentu przewozowego oraz certyfikatu kontroli przedwysyłkowej towaru (ilość, jakość, kondycja, waga, itp.) sporządzonego przez SGS lub inną wiarygodną międzynarodową firmę kontrolną, dostarczonego do banku Kupującego (stwierdzającego zarazem, że wszystkie prezentowane dokumenty są legalne i pozostają w zgodzie z postanowieniami kontraktu

Należy pamiętać, że każdy z dokumentów transakcyjnych ma charakter specyficzny i musi być indywidualnie przygotowany dla konkretnej transakcji handlowej. 

Stosowanie wzorców publikowanych w Internecie, może więc okazać się dla korzystających z tego rozwiązania bardzo ryzykowne. Ponadto przedkładanie fałszywych dokumentów lub oświadczeń o posiadaniu towaru bądź zdolności finansowej, które de facto nie istnieją jest obecnie ścigane na drodze międzynarodowej, po zgłoszeniu danego przypadku oszustwa bądź oświadczenia nieprawdy do:

  • ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej),
  • Europejskiego Banku Centralnego,
  • Interpolu,
  • Centralnej Agencji Wywiadowczej USA (CIA),
  • Federalnego Biura Śledczego USA (FBI).

Instytucje te zawarły bowiem porozumienie w sprawie ścigania takich przestępstw i wykluczania firm je popełniających z międzynarodowego obrotu towarowego

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search