Incoterms®2020 a Incoterms®2010 – ogólne różnice natury przedmiotowej

 In Incoterms, Incoterms 2020

Niezależnie od różnic natury formalnej i strukturalnej pomiędzy Incoterms®2020 a Incoterms®2010, należy zwrócić uwagę na istotne zmiany natury przedmiotowej.

W związku z tym skoncentrujemy się na następujących zagadnieniach natury ogólnej, ukazujących główne różnice natury przedmiotowej:

 • Jak najskuteczniej umożliwić użytkownikom reguł Incoterms®2020 ich prawidłowe stosowanie w praktyce handlowej?
 • Jak prawidłowo dokonać wyboru właściwej reguły handlowej ze zbioru Incoterms®2020, dla określenia bazy dostawy w kontrakcie sprzedaży towaru w obrocie zagranicznym lub w umowie sprzedaży w obrocie krajowym?
 • Jak zaktualizowane wytyczne (Guidance Notes) prezentowane w nowej edycji reguł, jako noty wyjaśniające (Explanatory Notes), ułatwiają użytkownikom reguł Incoterms®2020 lepsze ich rozumienie i stosowanie?
 • Jak zmiany formalne dotyczące układu i struktury Incoterms®2020, nadadzą problemowi dostawy i ryzyka, bardziej eksponowane znaczenie?

Wszystkie te zmiany, o których mowa wyżej, są podyktowane dążeniem ICC, do udzielenia pomocy międzynarodowej społeczności handlowej, tak aby transakcje w obrocie, zwłaszcza zagranicznym mogły być zawierane i realizowane skutecznie.

1. Ogólne aspekty natury przedmiotowej dotyczące różnic między wykładnią reguł Incoterms®2020 i Incoterms®2010

 • Kryteria wyboru bazy dostawy według Incoterms®2020,
 • Gestia transportowa w kontekście Incoterms®2020,
 • Dostawa, ryzyko i koszty w regułach Incoterms®2020,
 • Relacja wzajemna Incoterms®2020, odnosząca się do umów o przewóz towarów i roli przewoźnika,
 • Relacja wzajemna kontraktu (umowy) sprzedaży a innych umów o charakterze pomocniczym, umożliwiających realizację umowy głównej (kontraktu sprzedaży),
 • Przegląd specyfiki Incoterms®2020 w kontekście wykorzystania ich w każdej gałęzi transportu (w tym w transporcie multimodalnym) oraz wyłącznie w transporcie morskim i wodnym śródlądowym (analiza wszystkich 11 reguł).

Powyższe aspekty zostaną kompleksowo omówione w publikacji książkowej, która ukaże się tuż przed wejściem w życie Incoterms®2020

2. Inne zmiany wprowadzone do Incoterms®2020

Obok ogólnych zmian natury przedmiotowej o kluczowym znaczeniu, nowa wersja reguł handlowych (w porównaniu z obecną), zwraca również uwagę na zmiany o charakterze szczególnym. Zmiany, o których mowa, to mianowicie:

 • Adnotacje „on – board” na konosamentach a reguła FCA,
 • Koszty i sposób ich wyszczególnienia,
 • Różne poziomy pokrycia ubezpieczenia w przypadku reguł CIF i CIP,
 • Organizacja przewozu towarów przez sprzedającego lub kupującego, z użyciem własnych środków transportu, przy zastosowaniu reguł Incoterms®2020, a konkretnie reguł: FCA, DAP, DPU i DDP,
 • Włączenie dokumentów związanych z bezpieczeństwem do obowiązku przewozowego oraz kosztów z tym związanych.
 • Noty wyjaśniające dla użytkowników Incoterms®2020.

 

Nowa Książka Incoterms Renanconsulitng

Szczegółowa analiza porównawcza obowiązków stron: sprzedającego/kupującego, w ramach obecnej oraz nowej wersji reguł handlowych, wraz z konkretnymi przykładami ich stosowania w praktyce handlowej, zostanie przedstawiona w formie publikacji książkowej: „Międzynarodowe/krajowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania” Wymieniona publikacja ukaże się na początku 2020 r. Szczegóły już wkrótce!

W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i artykułami dotyczącymi nowej wersji Incoterms®2020.

 

Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search

kontenerowiec