Poniżej prezentujemy Państwu szczegółową procedurę transakcyjną w imporcie bezpośrednim (krok po kroku). Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe, poświęcone różnym praktycznym aspektom transakcji importowych gwarantuje Państwu osiągnięcie możliwie najbardziej korzystnych warunków transakcji.

Krok 1. Letter Of Intent – LOI

Kupujący wystawia i wysyła Sprzedającemu list intencyjny (Letter Of Intent – LOI) zawierający wyraźny zamiar nabycia towaru.

Krok 2. Full Corporate Offer - FCO

Sprzedający wystawia i przesyła Kupującemu pełną ofertę sprzedaży (Full Corporate Offer – FCO), którą Kupujący po jej zaakceptowaniu (podpis i pieczęć) odsyła Sprzedającemu.

Krok 3. Irrevocable Corporate Purchase Order - ICPO

Kupujący na podstawie otrzymanej oferty (FCO) sporządza zamówienie kupna towaru (Irrevocable Corporate Purchase Order – ICPO) i wraz z oświadczeniem banku (w którym ma rachunek), że dysponuje kwotą niezbędną dla dokonania zapłaty za towar – przesyła Sprzedającemu.

Krok 4. Draft Contract
Krok 5. Draft of Documentary Letter of Credit (non – operative)
Krok 6. Draft of Performance Bond / Guarantee

Sprzedający sporządza projekt kontraktu oraz projekt akredytywy ewentualnie projekt gwarancji dobrego wykonania umowy i przesyła do podpisu Kupującemu.

Krok 7. Proof Of Funds - POF
Krok 8. Proof Of Product - POP

W zamian za dowód posiadania środków finansowych na zapłatę (Proof Of Funds), Sprzedający przekazuje Kupującemu dowód posiadania towaru (Proof Of Product – POP)

Krok 9. Zapłata za towar

Zgodnie z ustaleniami kontraktu w zamian za dostawę towaru udowodnioną wymaganymi dokumentami następuje zapłata z banku, który uruchomił akredytywę dokumentową, bądź z banku, który ją negocjował lub potwierdził.

Należy pamiętać, że każdy z dokumentów transakcyjnych ma charakter specyficzny i musi być indywidualnie przygotowany dla konkretnej transakcji handlowej.

Stosowanie wzorców publikowanych w Internecie, może więc okazać się dla korzystających z tego rozwiązania bardzo ryzykowne. Ponadto przedkładanie fałszywych dokumentów lub oświadczeń o posiadaniu towaru bądź zdolności finansowej, które de facto nie istnieją jest obecnie ścigane na drodze międzynarodowej, po zgłoszeniu danego przypadku oszustwa bądź oświadczenia nieprawdy do:

  • ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej),
  • Europejskiego Banku Centralnego,
  • Interpolu,
  • Centralnej Agencji Wywiadowczej USA (CIA),
  • Federalnego Biura Śledczego USA (FBI).

Instytucje te zawarły bowiem porozumienie w sprawie ścigania takich przestępstw i wykluczania firm je popełniających z międzynarodowego obrotu towarowego.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search