Incoterms®2020 – kryteria wyboru bazy dostawy

 In Incoterms, Incoterms 2020

Problem wyboru właściwej reguły handlowej zaczerpniętej zarówno z dotychczasowych zbiorów reguł Incoterms jak i z nowego zbioru, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., jest uzależniony od wielu czynników a mianowicie następujących:

 • Czy chcemy (i czy to się opłaca) ponosić koszty związane z transportem towaru?
 • Czy współpracujemy z tanim przewoźnikiem i opłaca się nam przejąć gestię transportową na zasadniczym odcinku drogi przewozu?
 • Czy przejmując gestię transportową zapewniamy sobie bezpośredni wpływ na wykonanie zobowiązań umownych z tytułu zawartego kontraktu (umowy) sprzedaży towaru, a zarazem na przebieg procesu transportowego?
 • Czy korzystniejsze będzie wykorzystanie własnych środków transportu?
 • Czy jest ewentualnie możliwe zarabianie na różnicy miedzy frachtem wkalkulowanym w cenę towaru a frachtem rzeczywistym?

W związku z powyższym należy pamiętać, że:

 1. Warto przejąć gestie transportową w sytuacji, kiedy kalkulowany koszt transportu, który może być wliczony w cenę towaru, jest wyższy niż koszt transportu, który rzeczywiście nastąpi w momencie realizacji kontraktu (umowy sprzedaży towaru;
 2. Nie warto przejmować gestii transportowej, jeżeli rzeczywiste koszty transportu miałyby być wyższe niż koszty wkalkulowane w cenę towaru.

Decydujące znaczenie z tego punktu widzenia ma:

 • Aktualny i przewidywany stan rynku frachtującego,
 • Spodziewane specjalne rabaty od przewoźników,
 • Możliwość utworzenia przesyłki zbiorczej, której koszt przewozu jest niższy od kosztu przesyłki indywidualnej, itp.
 • Możliwość wywierania wpływu na wielkość przewożonej jednorazowo partii ładunku (dotyczy to w szczególności ładunków masowych, całopojazdowych, gdyż mając na uwadze koszty przewozu, gestor transportu dąży do maksymalizacji przewożonej jednorazowo partii ładunku, co oznacza, że im większy statek lub inny środek transportu zostanie wyczarterowany do przewozu, tym niższe będą koszty transportu przypadające na jedną tonę metryczną przewożonego ładunku.

Podsumowując powyższe kwestie można zauważyć, że pod pojęciem gestii transportowej sensu largo rozumie się podejmowanie decyzji dotyczącej świadczenia towarowego, terminu dostawy, ogólnych zasad świadczeń wzajemnych (formy płatności, ewentualne warunki kredytowania transakcji).

Natomiast rozpatrując problem sensu stricto, gestia transportowa będzie wówczas oznaczała – ogół konsekwencji natury formalno – prawnej oraz ekonomicznej, które wynikają z przyjęcia przez strony określonej bazy dostawy kontraktu (umowy) sprzedaży towaru, określonej, wybraną przez strony kontraktu, regułą handlową np. ze zbioru Incoterms®2020.

Problem specyfiki gestii transportowej i jej zakresu w kontekście reguł Incoterms®2020, zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Szczegółowa analiza dotycząca zasad wyboru właściwej bazy dostawy w aspekcie praktyki handlowej na podstawie reguł Incoterms®2020, zostanie przeprowadzona w publikacji książkowej.

Nowa Książka Incoterms Renanconsulitng

Szczegółowa analiza porównawcza obowiązków stron: sprzedającego/kupującego, w ramach obecnej oraz nowej wersji reguł handlowych, wraz z konkretnymi przykładami ich stosowania w praktyce handlowej, zostanie przedstawiona w formie publikacji książkowej: „Międzynarodowe/krajowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania” Wymieniona publikacja ukaże się na początku 2020 r. Szczegóły już wkrótce!

W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i artykułami dotyczącymi nowej wersji Incoterms®2020.


Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search

bank awizujący akredytywę