RenAn Consulting jest firmą doradczą z zakresu problematyki handlu międzynarodowego, która doradza przedsiębiorcom jak mogą najbardziej skutecznie i korzystnie zawierać oraz realizować transakcje eksportowe i importowe. Nasza firma dostarcza praktyczne, wykonalne i konkretne rozwiązania dla wyzwań stojących przed naszymi Klientami, które mogą napotkać w: operacjach handlu zagranicznego, uzyskiwania należności i płatnościach międzynarodowych. Oferujemy bardzo specjalistyczne, precyzyjne rozwiązania, korzystne cenowo i oparte o wysoki poziom wiedzy fachowej, w podejściu do problemu międzynarodowych transakcji handlowych. Nasza firma ponadto opracowuje i przygotowuje rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb naszych Klientów, umożliwiając im osiąganie długookresowych celów w handlu międzynarodowym.

Usługi doradztwa w handlu międzynarodowym

 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (LOI, SCO, FCO, ICPO, BCL, POP, RWA, POF, itp.)
 • Przygotowanie projektów umów kupna – sprzedaży w międzynarodowym obrocie towarowym.
 • Skuteczne zabezpieczenie zobowiązań umownych, warunków płatności, badanie poprawności wystawionej dokumentacji handlowej.
 • Przygotowanie projektów kontraktów handlowych w międzynarodowym handlu tranzytowym.
 • Negocjowanie z bankami wysokości opłat i prowizji związanych z realizowanymi transakcjami.
 • Szczegółowe doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystywania takich form i instrumentów płatności jak: akredytywy i inkasa dokumentowe, weksle własne i trasowane.
 • Doradztwo w zakresie optymalnego zabezpieczenia zobowiązań płatniczych poprzez wykorzystywanie gwarancji bankowych i akredytyw zabezpieczających (standby letter of credit).
 • Przygotowanie projektów komunikatów SWIFT dla różnych płatniczych produktów bankowych.
 • Opracowywanie krótko – i średnioterminowych sposobów finansowania transakcji eksportowych i importowych takich jak: rachunek powierniczy („escrow”), forfaiting, faktoring.

Nasz firma przygotowuje także konkretne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów, uwzględniając w szczególności:

 • Specyfikę i zróżnicowane rodzaje umów w handlu międzynarodowym;
 • Specyfikę zawierania różnych typów kontraktów w handlu międzynarodowym;
 • Analizę międzynarodowych zasad, uregulowań i praktyk jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG), Incoterms®2010, UCP 600, ISP 98, ISBP 681 i ISBP 751, URC 522, USDG 758, itd.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search