Dr Andrzej Blajer jest ekspertem w dziedzinie handlu międzynarodowego, wykładowcą w wielu uczelniach wyższych, m.in. z zakresu problematyki zarządzania i marketingu międzynarodowego, finansów i rozliczeń międzynarodowych, zagadnień celno podatkowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, wspólnej polityki handlowej UE, itp.

Od 1995 r. przeprowadził sto kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń z zagadnień dotyczących sposobów zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym zwłaszcza za pośrednictwem akredytyw dokumentowych, prawidłowości sporządzania dokumentacji transakcyjnej i handlowej, finansowania transakcji, spedycji i transportu, m.in. organizowanych przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Agencję Rozwoju Handlu Zagranicznego EDITEX w Warszawie, ODDK w Gdańsku, PTE w Warszawie, Łódzką Izbę Przemysłowo – Handlową, Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową, BDO itd.

W 2011 r. we współpracy z BDO Polska i firmą szkoleniową „BT” z Bielska – Białej przeprowadził dwadzieścia kilka szkoleń z zakresu problematyki międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS® 2010, transakcji handlowych w obrocie zagranicznym, akredytywy dokumentowej, podatku VAT w eksporcie, imporcie i transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Większość spośród nich miała charakter szkoleń zamkniętych realizowanych m.in. dla Deutsche Bank (11 szkoleń 2-dniowych), firmy „Bombardier” we Wrocławiu, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od szeregu lat współpracuje z Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu (International Chamber of Commerce) a także z takimi instytucjami i bankami jak:

  • CBA Commercial and Financial Transactions Committee, Chicago, Illinois, USA,
  •  T.O.Lee Consultans Ltd, Canada,
  • Union de Banques Suisses, A. G. Zurich, Basel, Switzerland,
  • International Financial Services Association, Parsippany, N. J. USA,
  • Royal Bank of Canada.

Jest autorem m. in., takich publikacji jak:

  • „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i praktyka stosowania” (INCOTERMS 2000, COMBITERMS 2000, RAFTD, itd.), Gdańsk 2000;
  • „Informator eksportera/importera,” tom I  i  II , Warszawa 1997 r.;
  • „Documentary credits in international trade transactions under new ICC r (UCP 600)”, Bydgoszcz – Łódź 2009;
Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search